Adresas: 
Sinagogų g. 5A, Klaipėda
Tel.: 46-314751

El. paštas: 
putinelis.put@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.putinelis.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių, rusų
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Logopedo ir bendr. praktikos slaugytojo paslaugos

 

Įstaigoje efektyviai dirba bendrosios praktikos slaugytoja:

  • stebi, registruoja ir analizuoja vaikų sveikatos rodiklius bei numato individualias sveikatinimo priemones (vykdo 2 kartus mokslo metuose svorio ir ūgio matavimus);
  • vykdo pirminę ligų profilaktiką - numato rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligą; vykdo kasmetinį vaikų sveikatos tikrinimą, augimo ir brendimo įvertinimą, vaikų psichologinių, adaptacijos ir socialinių problemų, lėtinių neinfekcinių ligų rizikos faktorių koregavimą,  vaikų traumatizmo profilaktiką, ugdymo(si) aplinkos ir sąlygų, patalpų pagal higienos normų reikalavimus įvertinimą, maitinimo kontrolę;
  • vykdo antrinę ligų profilaktiką – numato ir skiria priemones, siekiant užkirsti kelią ligoms ankstyvuoju jų plitimo laikotarpiu; organizuoja priemones epidemijų, infekcinių susirgimų lopšelyje-darželyje atvejais; bendradarbiauja (konsultuojasi) su pirminės sveikatos priežiūros įstaigų specialistais, dalyvauja visuose susirinkimuose ir renginiuose miesto mastu, dalyvauja kiekvienos grupės tėvų susirinkimuose, skaito pranešimus, atsako į tėvų klausimus;
  • padeda pravesti bendruosius susirinkimus direktoriui, pasisakydama visais medicininiais klausimais, ir atlikdama kitus įstaigos pavedimus;
  • vykdo tretinę ligų profilaktiką – stebi dispancerizuotų vaikų lankymąsi į pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, rizikos grupių vaikų bei vaikų su negalia integravimąsi lopšelyje-darželyje; suteikia skubią ir neatidėliotiną medicinos pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais; vykdo darbuotojų profilaktinio sveikatos pasitikrinimo bei nuolatinę gaunamo maisto produktų kokybės ir saugojimo, maitinimo organizavimo ir maisto ruošimo kontrolę; pildo specialiąsias medicinines pažymas bei kitus su jos veikla susijusius dokumentus.

Lopšelyje-darželyje „Putinėlis“ vaikams, kuriems nustatyti kalbos ir komunikacijos sutrikimai, teikiama profesionali specialisto pagalba, nes nuo 2005 metų įstaigoje dirba kvalifikuotas logopedas.